Aktualnie jesteś:
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca SIERAKOWICE Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca SIERAKOWICE

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”

Kategoria: Zespół kaszubski
Social media
Skontaktuj się
Opis

Historia

Zespół powstał 3 grudnia 1980 roku z inicjatywy władz gminnych, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Ona to do 1996 roku sprawowała, patronat i mecenat finansowy. Obecnie zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, który w dużym stopniu finansuje działalność zespołu. W pierwszych latach istnienia skład zespołu stanowili mieszkańcy nie mający wiele do czynienia z działalnością kulturalną. Byli to głównie rolnicy, rzemieślnicy i pracownicy lokalnych warsztatów. Dziś członkami zespołu jest głównie młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i studenci.

Występy

Aktualnie zespół liczy 46 członków, w tym 13-osobowa kapela. Systematyczna, zawzięta praca doprowadziła do szeregu sukcesów osiąganych przez zespół od samego początku istnienia. Początkowo były to sukcesy o wymiarze lokalnym. W późniejszym czasie ranga sukcesów wzrosła do poziomu wojewódzkiego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego. Świadczą o tym zdobyte nagrody i tytuły, oraz wielokrotny udział Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” w festiwalach międzynarodowych  i światowych. Uczestnictwo w tych festiwalach pozwoliło zespołowi poznać prawie całą Europę i część Azji.  Pozwoliło członkom zespołu na zawarcie znajomości i przyjaźni z ludźmi z całego świata. Wielokrotnie reprezentowano region i kraj na międzynarodowych targach turystycznych miedzy innymi w Berlinie i w Brukseli. Zespół prezentował się podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji. W kwietniu 2010 r. zespół brał udział w Festiwalu Dziecięcych Muzycznych i Teatralnych Zespołów „Srebrny Strumień”   w Leninsku – Rosja, gdzie zajął  I miejsce w kategorii „pieśń regionalna” oraz II miejsce w kategorii „instrumenty regionalne”.

Repertuar

Poza bogatą prezentacją folkloru kaszubskiego opisującego piękno kaszubskiej krainy, zespół prezentuje folklor łowicki i krakowski. Wszędzie gdzie odbywają się koncerty, publiczność żywiołowo i z wielkim zainteresowaniem odbiera wykonywany program. Dzieje się tak za sprawą znanych instruktorów, którzy w doskonały sposób potrafią wydobyć drzemiący w członkach zespołu potencjał.

Ludzie

Należy wymienić choreografów, którzy pracowali z zespołem:
Stanisław Rychert, Jan Właśniewski, obecnie Irena Warmowska. Instruktorzy muzyczni: Stefan Kwiecień, etnomuzykolog Witold Treder, który jest autorem wielu utworów z repertuaru Zespołu „Sierakowice”  i autorem opracowań utworów muzycznych. Pan Treder pracuje z zespołem do dnia dzisiejszego. Do licznych sukcesów przyczynili się również kierownicy, którymi byli Pan Henryk Koss i Zygmunt Miotk. Obecnie zespołem kieruje Pani Irena Kulwikowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Zespół na każdy występ tak samo mozolnie jak i dokładnie się przygotowuje i aranżuje. Ale trzeba pamiętać, że członkowie zespołu, czyli tancerze oraz kapela na każdym występie reprezentując swój region i kulturę przede wszystkim świetnie się bawią. Osiągnięcia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” w ciągu 35 lat nieprzerwanej działalności jak widać są bardzo duże, jak na amatorska grupę ludową. Oprócz  uczestnictwa w różnego rodzaju festiwalach, reprezentując Ziemię Kaszubską, zdobył też liczne nagrody za udział w konkursach. Świadczy to o tym, iż zespół reprezentuje wysoki poziom i klasę. Zawdzięcza to przede wszystkim ciężkiej i mozolnej pracy członków na cotygodniowych próbach  i wielogodzinnych ćwiczeniach tańca i śpiewu. Zespół głównie sam zapracował sobie na te wszystkie zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Galeria
Wideo
Kontakt z artystą