Aktualnie jesteś:
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Chmielanie"

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie”

Kategoria: Zespół kaszubski
Social media
Opis

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie” powstał w 1984 roku. Inicjatorami powołania Zespołu byli Danuta Cierocka i Władysław Kostuch. Zebranie założycielskie zespołu miało miejsce w chmieleńskim ośrodku „Nowoczesna Gospodyni”, gdzie wybrany został Zarząd w składzie:

Wiesław Byczkowski – kierownik Zespołu
Brygida Sychta – sekretarz
Maria Kostuch – skarbnik
Kazimierz Gruenholz – członek Zarządu

Pierwszym choreografem Zespołu został Stanisław Rychert, a kierownikiem muzycznym Krystyna Zawiszewska. Organizacją strojów dla członków Zespołu zajęli się Danuta Cierocka i Władysław Kostuch.

Ustalono, że próby Zespołu odbywać się będą 1 raz w tygodniu, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chmielnie. Co do nazwy Zespołu, wszyscy stwierdzili, że powinna ona wywodzić się od nazwy miejscowości. Pierwsza próba Zespołu bez kapeli odbyła się pod koniec września 1984 roku i uczestniczyło w niej 17 osób. Dopiero 6 listopada 1984 roku do Zespołu przystąpiła kapela w składzie:

Andrzej Lelek – akordeon
Jan Lelek – klarnet
Jerzy Lewandowski – akordeon
Ludwik Brzoskowski – skrzypce

Na początku stycznia 1985 roku zespół liczył już 34 osoby. Przez cały ten czas zabiegano ośrodki finansowe na zakup materiałów potrzebnych do uszycia strojów. Dużą pomocą służyła w tym czasie Zespołowi Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kartuzach, która ponadto przekazała Zespołowi instrumenty muzyczne: akordeon, kontrabas, klarnet. Pierwszy występ Zespołu miał miejsce 2 czerwca 1985 roku w szkole Podstawowej w Chmielnie na Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Kaszubskiej – jeszcze bez strojów regionalnych. Dużym wydarzeniem i przeżyciem dla członków Zespołu był występ we własnych strojach uszytych przez Wiktorię i Anastazego Cierockich, a wyhaftowanych przez Stefanię Miotk i Stanisławę Zaborowską. Koncert ten odbył się 9 października 1985 roku w Chmielnie z okazji Sesji Dożynkowej Gminnej Rady Narodowej. We wrześniu 1996 roku utworzono w Zespole grupę młodszą w wieku 6 – 13 lat, która stanowi zalążek przyszłych dorosłych członków Zespołu.

Drugie 10 – lecie działalności Zespół rozpoczął przygotowaniami do „Wesela Kaszubskiego”, które już wcześniej było w repertuarze Zespołu – przygotowane pod kierunkiem – Jana Właśniewskiego, Witolda Tredera i Krystyny Zawiszewskiej. Premiera widowiska w choreografii Jerzego Soliwody odbyła się 12 lipca 1996 roku w Domu kultury w Chmielnie. Od tego czasu corocznie jest ono prezentowane wczasowiczom (zawsze przy pełnej widowni) 3 – 4 razy w sezonie letnim. Czterokrotnie zespół wystawiał „Wesele kaszubskie” za granicą, a także na Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie w 2000 roku, gdzie zajął II miejsce.

Ponadto Zespół brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych. Zespół „Chmielanie” występował nie tylko przed polską publicznością. Popularyzował kaszubską kulturę ludową, m.in. w Bułgarii, na Węgrzech, w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Gruzji, Niemczech, Francji i Szwecji. W swoim repertuarze Zespół posiada wiele pozycji pieśniowych, których autorami są m.in. A. Tomaczkowski, W. Treder, A. Pepliński, J. Trepczyk, L. Roppel. Repertuar taneczny to popularne tańce kaszubskie, takie jak: dzek, owczarz, koseder, korkowy, kowal, krzyżnik oraz wiele innych, które choreograficznie opracował Jan Właśniewski oraz Jerzy Soliwoda. Jest to Zespół amatorski, który dzięki entuzjastom oraz wytężonej pracy i dużemu wysiłkowi, pod fachową opieką instruktorów tańca i muzyki może poszczycić się wieloma sukcesami na koncertach regionalnych, krajowych i zagranicznych, krzewiąc kulturę kaszubską oraz promując Kaszuby i gminę Chmielno.

Galeria